Aquí trobareu un llistat amb els preus dels nostres productes. Tots els instruments estan revisats i posats a punt pel lutier al nostre taller. Vénen proveïts d'arc i funda.

 VIOLINS


 Quotes mensuals:
 
  
 Fins a 1/4  15€
 1/2 17€
 3/4 20€
 4/4 25€
  
 Fiança 80€

VIOLES


 Quotes mensuals:
 
  
 Fins a 1/4 (31cm, 12')
 16€
 1/2 (33,5cm, 13')
 18€
 3/4 (36cm, 14')
 24€
 4/4 (38-40cm, 15-16')
 27€
  
 Fiança
 80€

VIOLONCELS


 Quotes mensuals:
 
 cellos 1/16 i 1/10
 18€
 Cellos 1/8 i 1/4
 20€
 cello 1/2 25€
 cello 3/4 30€
 cello 4/4 35€
  
 Fiança 100€

CONTRABAIXOS


 Quotes mensuals:
 
  
 Fins a 1/4
 40€
 1/2 45€
 3/4 i 4/4
 55€
  
  
 Fiança 130€

El lloguer mínim és de 3 mesos.