Contrabaixos

Tots els contrabaixos vénen amb un arquet encerdat regularment al nostre taller amb crins blanques de Mongòlia d'òptima qualitat. Prioritzem l'ús d'arquets de fibra de carboni per ser aquests de més qualitat, comoditat al tocar i durabilitat.

Tots els contrabaixos s'entreguen amb cordes Thomastic Spirocore o Charm noves o en molt bon estat.

Ajustem els contrabaixos de manera que quedin en òptimes condicions per a tocar, facilitin l'aprenentatge i optimitzin el so de l'instrument: així, fem el manteniment del mecanisme de les clavilles per a que funcioni perfectament. Ajustem la celleta a una alçada còmoda per a tocar, guiant les cordes en la correcta direcció i sense arestes que sovint provoquen el trencament de les cordes i una sensació desagradable al tacte. Batedor: ajustem, si és necessari, la curvatura vertical i horitzontal per tal d'optimitzar el so i la comoditat a l'hora de tocar de la mà esquerra i del pas de l'arc. Ajustem si cal el gruix del mànec per tal de fer-lo còmode per a la mà esquerra. Pont: tots els contrabaixos vénen muntats amb ponts Aubert i ajustats pel lutier. Ajustem l'ànima, si és necessari, per tal que tingui l'alçada, la forma i la posició adequades.

Subministrem tots els contrabaixos amb funda i resina.