Violes

 Totes les violes són marca Gliga Genial II, Stentor Student II SH o d'una qualitat igual o superior. Les violes inferiors a 12'' poden ser també marca Kreutzer School. Vénen amb un arquet encerdat regularment al nostre taller amb crins blanques de Mongòlia d'òptima qualitat. Prioritzem l'ús d'arquets de fibra de carboni per ser aquests de més qualitat, comoditat al tocar i durabilitat.

Les violes s'entreguen amb cordes Dominant o Prélude noves.

Ajustem les violes de manera que quedin en òptimes condicions per a tocar, facilitin l'aprenentatge i optimitzin el so de l'instrument: així, ajustem les clavilles per a que es pugui afinar ràpid i sense cap problema tant si és el professor qui ho fa com si ja és l'alumne mateix o els seus pares. Ajustem la celleta a una alçada còmoda per a tocar, guiant les cordes en la correcta direcció i sense arestes que sovint provoquen el trencament de les cordes i una sensació desagradable al tacte. Batedor: ajustem, si és necessari, la curvatura vertical i horitzontal per tal d'optimitzar el so i la comoditat a l'hora de tocar de la mà esquerra i del pas de l'arc. Ajustem si cal el gruix del mànec per tal de fer-lo còmode per a la mà esquerra. Pont: totes les violes vénen muntades amb ponts Aubert, ajustades i amb el pergamí per a la primera corda, facilitant així el desplaçament de la corda a l'hora d'afinar i prevenint-ne el trencament. Ajustem l'ànima, si és necessari, per tal que tingui l'alçada, la forma i la posició adequades.

Subministrem totes les violes amb barbada, estoig i resina. Subministrem esponja o costella Kun, a petició del client i sense cost afegit.